Skip to main content
Ogólne warunki handlowe


1. ZAKRES STOSOWANIA

Poniższy regulamin dotyczy wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem naszego sklepu internetowego. Nasz sklep internetowy skierowany jest wyłącznie do konsumentów.

Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej w celu, który w przeważającej mierze nie może być przypisany ani do jej działalności gospodarczej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która dokonując czynności prawnej działa w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub niezależnej działalności zawodowej.


2. STRONY UMOWY, ZAWARCIE UMOWY, MOŻLIWOŚCI KOREKTY

Umowa sprzedaży zawierana jest ze SWISSFORCE PHARMA AG.

Poprzez umieszczenie produktów w sklepie internetowym składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy na te artykuły. Mogą Państwo początkowo umieścić nasze produkty w koszyku bez zobowiązań i w każdej chwili przed wysłaniem wiążącego zamówienia skorygować swoje wpisy za pomocą udostępnionych i objaśnionych w tym celu w procesie zamawiania pomocy korekcyjnych. Umowa zostaje zawarta w momencie przyjęcia oferty na towary znajdujące się w koszyku poprzez kliknięcie na przycisk zamówienia. Niezwłocznie po wysłaniu zamówienia otrzymają Państwo kolejne potwierdzenie drogą elektroniczną.


3. JĘZYK UMOWY, PRZECHOWYWANIE TEKSTU UMOWY

Język/języki dostępne przy zawieraniu umowy: niemiecki, angielski.

Tekst umowy przechowujemy i przesyłamy Państwu dane dotyczące zamówienia oraz nasze warunki w formie tekstowej. Ze względów bezpieczeństwa tekst umowy nie jest już dostępny przez Internet.


4. WARUNKI DOSTAWY

Oprócz podanych cen produktów mogą powstać koszty wysyłki. Więcej o kosztach wysyłki można dowiedzieć się w ofertach.

Dostawy realizujemy wyłącznie w sposób wysyłkowy. Odbiór własny towaru nie jest niestety możliwy.

Nie realizujemy dostaw do punktów pakowania.


5. PŁATNOŚĆ

W naszym sklepie ogólnie dostępne są następujące metody płatności:

Karta kredytowa
W procesie zamówienia podajesz dane swojej karty kredytowej. Twoja karta zostanie obciążona natychmiast po złożeniu zamówienia.

PayPal, PayPal Express
Aby zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal"), należy zarejestrować się w systemie PayPal, legitymować się swoimi danymi dostępowymi i potwierdzić dyspozycję płatniczą. Transakcja płatnicza jest realizowana przez PayPal niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Dalsze instrukcje otrzymają Państwo w procesie składania zamówienia.

Google Pay
Aby zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"), należy być zarejestrowanym w Google, aktywować funkcję Google Pay, uprawomocnić się swoimi danymi dostępowymi i potwierdzić dyspozycję płatniczą. Transakcja płatnicza zostanie przeprowadzona niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Dalsze instrukcje otrzymają Państwo w procesie składania zamówienia.

Apple Pay
Aby zapłacić kwotę faktury za pośrednictwem dostawcy usług płatniczych Apple Inc, One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA ("Apple"), należy użyć przeglądarki "Safari", być zarejestrowanym w Apple, mieć aktywowaną funkcję Apple Pay, legitymować się danymi dostępu i potwierdzić dyspozycję płatniczą. Transakcja płatnicza jest realizowana niezwłocznie po złożeniu zamówienia. Dalsze instrukcje otrzymają Państwo w procesie składania zamówienia.


6. GWARANCJE I DORĘCZENIA


6.1 ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

Obowiązuje ustawowa odpowiedzialność za wady.


6.2 GWARANCJE I OBSŁUGA KLIENTA

Informacje o ewentualnych dodatkowych gwarancjach i ich dokładnych warunkach można znaleźć wraz z produktem oraz na specjalnych stronach informacyjnych w sklepie internetowym.

Obsługa klienta: Z obsługą klienta można się skontaktować w przypadku pytań, skarg i reklamacji w dni powszednie od 9:00 do 17:00 pod numerem telefonu +41 41 790 94 38 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@swissforcepharma.com.7. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

W przypadku roszczeń opartych na szkodach wyrządzonych przez nas, naszych przedstawicieli prawnych lub osoby działające w zastępstwie, ponosimy zawsze odpowiedzialność bez ograniczeń

* w przypadku uszkodzenia życia, ciała lub zdrowia,
* w przypadku umyślnego lub rażąco niedbałego naruszenia obowiązków,
* w przypadku obietnic gwarancyjnych, o ile zostało to uzgodnione, lub
* o ile otwarty jest zakres stosowania ustawy o odpowiedzialności za produkt.

W przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych, których spełnienie jest warunkiem koniecznym dla prawidłowego wykonania umowy i na których przestrzeganiu partner umowy może regularnie polegać (obowiązki kardynalne), spowodowanego lekkim zaniedbaniem z naszej strony, ze strony naszych przedstawicieli prawnych lub osób działających w zastępstwie, odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości szkody przewidywalnej w momencie zawarcia umowy, której wystąpienia należy się spodziewać w typowy sposób. W przeciwnym razie roszczenia odszkodowawcze są wykluczone.


8. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Komisja Europejska udostępnia platformę do rozwiązywania sporów online (OS), którą można znaleźć tutaj [https://ec.europa.eu/consumers/odr/]. Nie jesteśmy zobowiązani ani nie chcemy uczestniczyć w procedurze rozstrzygania sporów przed komisją arbitrażową dla konsumentów.

Twój koszyk

Twój koszyk jest obecnie pusty.
Kliknij tutaj, aby kontynuować zakupy.
Dziękujemy za kontakt z nami! Odezwiemy się do Ciebie w najbliższym czasie. Dzięki za subskrypcję Thanks! We will notify you when it becomes available! Dodano już maksymalną liczbę elementów. Pozostał tylko jeden przedmiot do dodania do koszyka Do dodania do koszyka pozostało już tylko [num_items] sztuk.