Skip to main content
Điều khoản chung


1. PHẠM VI ÁP DỤNG

Các điều khoản và điều kiện sau đây áp dụng cho tất cả các đơn hàng được đặt qua cửa hàng trực tuyến của chúng tôi. Cửa hàng trực tuyến của chúng tôi là nhằm mục đích dành riêng cho người tiêu dùng.

Người tiêu dùng là bất kỳ thể nhân nào tham gia vào một giao dịch hợp pháp vì những mục đích mà chủ yếu có thể không phải vì mục đích thương mại hay hoạt động nghề nghiệp độc lập của anh ta. Doanh nhân là một thể nhân hoặc pháp nhân hoặc một công ty hợp danh có năng lực pháp lý, khi giao kết một giao dịch hợp pháp, họ sẽ thực hiện hoạt động thương mại hoặc hoạt động nghề nghiệp độc lập của mình.


2. CÁC BÊN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG, KẾT LUẬN HỢP ĐỒNG, CÁC PHƯƠNG ÁN CHỈNH SỬA

Hợp đồng mua bán được ký kết với SWISSFORCE PHARMA AG.

Bằng cách đặt các sản phẩm trong cửa hàng trực tuyến, chúng tôi đưa ra một đề nghị ràng buộc để ký kết hợp đồng cho các sản phẩm này. Ban đầu, bạn có thể đặt sản phẩm của chúng tôi vào giỏ hàng mà không có nghĩa vụ và sửa các mục nhập của bạn bất kỳ lúc nào trước khi gửi đơn đặt hàng ràng buộc của bạn bằng cách sử dụng các công cụ hỗ trợ chỉnh sửa được cung cấp và giải thích cho mục đích này trong quá trình đặt hàng. Hợp đồng được ký kết khi bạn chấp nhận ưu đãi cho hàng hóa có trong giỏ hàng bằng cách nhấp vào nút đặt hàng. Ngay sau khi gửi đơn đặt hàng, bạn sẽ nhận được một xác nhận khác qua e-mail.


3. NGÔN NGỮ HỢP ĐỒNG, LƯU TRỮ VĂN BẢN HỢP ĐỒNG

(Các) ngôn ngữ có sẵn để ký kết hợp đồng: tiếng Đức, tiếng Anh.

Chúng tôi lưu trữ văn bản hợp đồng và gửi cho bạn dữ liệu đơn hàng và các điều khoản và điều kiện của chúng tôi dưới dạng văn bản. Vì lý do bảo mật, văn bản hợp đồng không còn có thể truy cập được qua Internet.


4. ĐIỀU KIỆN GIAO HÀNG

Ngoài giá sản phẩm đã nêu, có thể phát sinh thêm chi phí vận chuyển. Bạn có thể tìm hiểu thêm về chi phí vận chuyển trong các ưu đãi.

Chúng tôi chỉ cung cấp theo cách gửi. Rất tiếc là không thể tự lấy hàng.

Chúng tôi không giao hàng đến các trạm đóng gói.


5. THANH TOÁN

Trong cửa hàng của chúng tôi, các phương thức thanh toán sau thường có sẵn:

Thẻ tín dụng
Trong quá trình đặt hàng, bạn nhập chi tiết thẻ tín dụng của mình. Thẻ của bạn sẽ được tính phí ngay sau khi đặt hàng.

PayPal, PayPal Express
Để thanh toán số tiền trên hóa đơn qua nhà cung cấp dịch vụ thanh toán PayPal (Châu Âu) S.à rl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg ("PayPal"), bạn phải đăng ký với PayPal, tự hợp pháp hóa truy cập dữ liệu và xác nhận hướng dẫn thanh toán. Giao dịch thanh toán được PayPal thực hiện ngay sau khi đặt hàng. Bạn sẽ được hướng dẫn thêm trong quá trình đặt hàng.

Google Pay
Để thanh toán số tiền trên hóa đơn qua nhà cung cấp dịch vụ thanh toán Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("Google"), bạn phải đăng ký với Google, đã kích hoạt chức năng Google Pay, tự hợp pháp hóa truy cập dữ liệu và xác nhận hướng dẫn thanh toán. Giao dịch thanh toán sẽ được thực hiện ngay sau khi đặt hàng. Bạn sẽ được hướng dẫn thêm trong quá trình đặt hàng.

Trả phí cho apple
Để thanh toán số tiền trên hóa đơn thông qua nhà cung cấp dịch vụ thanh toán Apple Inc, One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA ("Apple"), bạn phải sử dụng trình duyệt "Safari", đã đăng ký với Apple, đã kích hoạt Apple. Chức năng thanh toán, hợp pháp hóa bản thân bằng dữ liệu truy cập của bạn và xác nhận hướng dẫn thanh toán. Giao dịch thanh toán được thực hiện ngay sau khi đặt hàng. Bạn sẽ được hướng dẫn thêm trong quá trình đặt hàng.


6. BẢO HÀNH VÀ BẢO ĐẢM


6.1 TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI CÁC KHIẾU NẠI

Trách nhiệm pháp lý đối với các khuyết tật được áp dụng.


6.2 CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH VÀ DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

Thông tin về bất kỳ bảo hành bổ sung nào có thể áp dụng và các điều kiện chính xác của chúng có thể được tìm thấy với sản phẩm và trên các trang thông tin đặc biệt trong cửa hàng trực tuyến.

Dịch vụ khách hàng: Bạn có thể liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi nếu có thắc mắc, khiếu nại và khiếu nại vào các ngày trong tuần từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều theo số điện thoại +41 41 790 94 38 và qua e-mail tại info@swissforcepharma.com.7. TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Đối với các khiếu nại dựa trên thiệt hại do chúng tôi, đại diện hợp pháp hoặc đại diện gián tiếp của chúng tôi gây ra, chúng tôi sẽ luôn chịu trách nhiệm nhưng không giới hạn

* trong trường hợp bị thương cho tính mạng, cơ thể hoặc sức khỏe,
* trong trường hợp cố ý hoặc vi phạm hoàn toàn do cẩu thả,
* trong trường hợp cam kết bảo hành, theo như đã thỏa thuận, hoặc
* trong chừng mực phạm vi áp dụng của Đạo luật về trách nhiệm sản phẩm được mở ra.

Trong trường hợp vi phạm các nghĩa vụ hợp đồng thiết yếu, việc hoàn thành nghĩa vụ đó là điều kiện tiên quyết để thực hiện đúng hợp đồng và trên phần đại diện hợp pháp hoặc đại lý gián tiếp của chúng tôi, trách nhiệm pháp lý sẽ được giới hạn trong phạm vi thiệt hại có thể lường trước được tại thời điểm ký kết hợp đồng, thường phải được dự kiến trước. Nếu không, yêu cầu bồi thường thiệt hại sẽ bị loại trừ.


8. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Ủy ban Châu Âu cung cấp một nền tảng để giải quyết tranh chấp trực tuyến (OS), bạn có thể tìm thấy nền tảng này tại đây [https://ec.europa.eu/consumers/odr/]. Chúng tôi không có nghĩa vụ hoặc không sẵn sàng tham gia vào thủ tục giải quyết tranh chấp trước hội đồng trọng tài người tiêu dùng.

Giỏ Hàng Của Bạn

Your cart is currently empty.
Click here to continue shopping.
Cảm ơn vì đã liên hệ với chúng tôi! Chúng tôi sẽ liên hệ lại với bạn trong thời gian ngắn. cảm ơn đã đăng kí Cảm ơn! Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn khi nó có sẵn! The max number of items have already been added There is only one item left to add to the cart There are only [num_items] items left to add to the cart