Skip to main content
Ångerrätt Du har rätt att häva detta avtal inom fjorton dagar utan att ange skäl. återkalla detta avtal. Ångerfristen är fjorton dagar från den dag då du eller en av dig namngiven tredje part namngiven tredje part, som inte är transportören, har tagit varorna i besittning. eller har. För att utöva din ångerrätt måste du skicka oss (SWISSFORCE PHARMA AG / Birkenstrasse 47 6343 Rotkreuz) info@swissforcepharma.com, tfn: +41 41 790 94 38 genom en tydlig förklaring (t.ex. ett brev som skickas per post, fax eller e-post) om ditt beslut att återkalla detta avtal. Du kan använda det bifogade exemplet på en uppsägningsblankett, vilket inte är obligatoriskt. föreskrivet. För att iaktta ångerfristen räcker det att du skickar meddelandet om utövandet av ångerrätten före utgången av ångerfristen. Konsekvenser av återkallelsen Om du återkallar detta avtal ska vi återbetala alla betalningar som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader. som vi har mottagit från dig, inklusive leveranskostnader (med undantag för de extra kostnader som uppstår till följd av att du har valt en annan typ av leverans än den som erbjuds av oss, standardleverans som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och senast inom fjorton dagar från den dag då vi tog emot meddelandet om att du återkallar detta avtal. avtalet har mottagits av oss. För denna återbetalning använder vi samma betalningsmedel som du använde vid den ursprungliga transaktionen, om inte annat uttryckligen överenskommits med dig. annars uttryckligen överenskommits med dig; i inget fall kommer du att debiteras för denna återbetalning. debiteras på grund av denna återbetalning. Vi kan vägra återbetalning tills vi har fått tillbaka varorna eller tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först. returnerat varorna, beroende på vilket som inträffar först. Du måste återlämna varorna utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast inom fjorton dagar från den dag då du meddelar oss om att avtalet hävs till oss eller till Returnamn eller överlämna dem. Ångerrätten gäller endast oanvända, otvättade och felfria varor från vilka etiketterna inte har avlägsnats. från vilka etiketterna inte har avlägsnats. Även originalförpackningar (skokartonger, tillbehörslådor etc.) får endast returneras oskadade. Leveransadress: Tidsfristen är uppfylld om du returnerar varorna före utgången av 14 dagar. Du står för de direkta kostnaderna för returen av varorna. Du måste betala för varornas eventuella värdeförlust endast om denna värdeförlust beror på en inspektion av varorna. värdeförlust beror på hantering av varorna som inte är nödvändig för att kontrollera deras skick, egenskaper och funktion. varorna är inte nödvändig hantering med dem. Exempel på ångerblankett (Om du vill häva avtalet ska du fylla i den här blanketten och skicka tillbaka den. skicka tillbaka den). - Till SWISSFORCE PHARMA AG / Birkenstrasse 47 6343 Rotkreuz - Jag/vi (*) återkallar härmed det avtal som jag/vi (*) ingått om köp av följande varor (*)/ tillhandahållande av följande tjänst (*) - Beställd den (*)/mottagen den (*) - Konsumentens/konsumenternas namn - Konsumentens/konsumenternas adress - Konsumentens/konsumenternas namnteckning (endast vid kommunikation på papper) - Datum (*) Stryk det som inte är tillämpligt.

Din Varukorg

Din varukorg är för närvarande tom.
Klicka här för att fortsätta handla.
Tack för att du kontaktar oss! Vi återkommer till dig inom kort. Thanks for subscribing Tack! Vi meddelar dig när den blir tillgänglig! The max number of items have already been added There is only one item left to add to the cart There are only [num_items] items left to add to the cart