Skip to main content
Allmänna villkor


1. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Följande villkor gäller för alla beställningar som görs via vår webbutik. Vår webbutik riktar sig uteslutande till konsumenter.

En konsument är en fysisk person som ingår en rättslig transaktion i syften som huvudsakligen inte kan hänföras varken till hans eller hennes kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet. En företagare är en fysisk eller juridisk person eller ett juridiskt kompetent partnerskap som vid ingåendet av en rättslig transaktion agerar inom ramen för sin kommersiella eller självständiga yrkesverksamhet.


2. AVTALSPARTER, AVTALETS SLUTANDE, MÖJLIGHETER FÖR RÄTTELSE

Försäljningsavtalet har ingåtts med SWISSFORCE PHARMA AG.

Genom att placera produkterna i webbutiken ger vi ett bindande erbjudande om att ingå ett avtal om dessa artiklar. Du kan inledningsvis lägga våra produkter i kundvagnen utan förpliktelse och korrigera dina uppgifter när som helst innan du skickar din bindande beställning genom att använda de korrigeringshjälpmedel som tillhandahålls och förklaras för detta ändamål i beställningsprocessen. Avtalet ingås när du accepterar erbjudandet om de varor som finns i kundvagnen genom att klicka på beställningsknappen. Omedelbart efter att du skickat beställningen får du en annan bekräftelse via e-post.


3. AVTALSSPRÅK, AVTALSTEXT LAGRING

Språk som står till förfogande för ingående av avtalet: tyska, engelska.

Vi lagrar avtalstexten och skickar dig beställningsuppgifterna och våra villkor i textform. Av säkerhetsskäl är avtalstexten inte längre tillgänglig via Internet.


4. LEVERANSVILLKOR

Utöver de angivna produktpriserna kan fraktkostnader tillkomma. Du kan få mer information om fraktkostnader i erbjudandena.

Vi levererar endast på försändelsevägen. En självhämtning av varorna är tyvärr inte möjlig.

Vi levererar inte till packstationer.


5. BETALNING

I vår butik är följande betalningssätt i allmänhet tillgängliga:

Kreditkort
I beställningsprocessen anger du dina kreditkortsuppgifter. Ditt kort kommer att debiteras omedelbart efter att du har gjort beställningen.

PayPal, PayPal Express
För att betala fakturabeloppet via betaltjänstleverantören PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg ("PayPal") måste du vara registrerad hos PayPal, legitimera dig med dina åtkomstuppgifter och bekräfta betalningsinstruktionen. Betalningstransaktionen utförs av PayPal omedelbart efter beställningen. Du kommer att få ytterligare instruktioner i samband med beställningsprocessen.

Google Pay
För att betala fakturabeloppet via betaltjänstleverantören Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland ("Google") måste du vara registrerad hos Google, ha aktiverat Google Pay-funktionen, legitimera dig med dina åtkomstuppgifter och bekräfta betalningsinstruktionen. Betalningstransaktionen kommer att genomföras omedelbart efter beställningen. Du kommer att få ytterligare instruktioner i samband med beställningsprocessen.

Apple Pay
För att betala fakturabeloppet via betaltjänstleverantören Apple Inc, One Apple Park Way, Cupertino, CA 95014, USA ("Apple") måste du använda webbläsaren "Safari", vara registrerad hos Apple, ha aktiverat Apple Pay-funktionen, legitimera dig med dina åtkomstuppgifter och bekräfta betalningsinstruktionen. Betalningstransaktionen genomförs omedelbart efter att beställningen har gjorts. Du kommer att få ytterligare instruktioner i samband med beställningsprocessen.


6. GARANTI OCH VILLKOR


6.1 ANSVAR FÖR FEL

Det lagstadgade ansvaret för fel gäller.


6.2 GARANTIER OCH KUNDTJÄNST

Information om eventuella ytterligare garantier som kan gälla och deras exakta villkor finns tillsammans med produkten och på särskilda informationssidor i webbutiken.

Kundtjänst: Du kan nå vår kundtjänst för frågor, klagomål och reklamationer på vardagar från 9:00 till 17:00 under telefonnummer +41 41 790 94 38 och via e-post på info@swissforcepharma.com.7. ANSVAR

För anspråk som grundar sig på skador som orsakats av oss, våra lagliga representanter eller ställföreträdare är vi alltid ansvariga utan begränsning

* vid skada på liv, kropp eller hälsa,
* vid uppsåtligt eller grovt vårdslöst åsidosättande av skyldigheter,
* vid garantilöften, i den mån det är överenskommet, eller
* i den mån tillämpningsområdet för produktansvarslagen öppnas.

Vid åsidosättande av väsentliga avtalsförpliktelser, vars uppfyllande är en förutsättning för ett korrekt genomförande av avtalet och på vars iakttagande avtalspartnern regelmässigt kan förlita sig (kardinalförpliktelser) på grund av lätt vårdslöshet från vår sida, våra lagliga representanter eller ställföreträdare, är ansvaret begränsat till beloppet för den skada som kunde förutses vid tidpunkten för avtalets ingående och vars uppkomst typiskt sett måste förväntas. I annat fall är skadeståndsanspråk uteslutna.


8. Tvistlösning

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS), som du hittar här [https://ec.europa.eu/consumers/odr/]. Vi är inte skyldiga eller villiga att delta i ett tvistlösningsförfarande inför en konsumentskiljenämnd.

Din Varukorg

Din varukorg är för närvarande tom.
Klicka här för att fortsätta handla.
Tack för att du kontaktar oss! Vi återkommer till dig inom kort. Thanks for subscribing Tack! Vi meddelar dig när den blir tillgänglig! The max number of items have already been added There is only one item left to add to the cart There are only [num_items] items left to add to the cart